Oppgradering – Drømmevika

 

Drømmevika barnehage holder til i bygget til tidligere Stokken Aldershjem. Et stort og flott bygg men taket trengte en real oppgradering. Taket er veldig bratt og på ca 800 m2, og med arker, takvinduer, halv-valm og med en høyde over bakken på 8-12 meter, var dette en stor og krevende jobb. Det gikk med ca 1200 m2 stillas.

På den eldste delen av bygget var undertaket hardt angrepet av husbukk, så hele undertaket ned til åsene måtte byttes.

Det var mye blikkenslagerarbeid som ble tatt godt hånd om av dyktige blikkenslagere fra AKblikk, blant annet tekking av buen over kvisten. Det gikk med ca 30 tonn takstein.

post@byggmester1.no

Myreneveien 26 B, 4847 Arendal

Tlf: 909 26 493